• نام پروژه: هتل بین المللی - قصر طلایی (فاز 2)

کارفرما: هتل بین المللی قصر طلایی خراسان

وزن: 1800 تن

تاریخ پروژه: 1393

وضعیت: انجام شده