ظرفیت های بخش خصوصی و صنعتی سازی در تولید مسکن استفاده شود

ظرفیت های بخش خصوصی و صنعتی سازی در تولید مسکن استفاده شود

نایب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: همه تلاش ما این است که از ظرفیت های بخش خصوصی، صنعتی سازی و انبوه سازان

مانور آتش نشانی 1401

مانور آتش نشانی 1401

باتوجه به نگرش این شرکت در خصوص کاهش هرچه بیشتر حوادث شغلی ، در پایان هر فصل آموزش های مختلف در خصوص جلوگیری از وقوع

نمایشگاه توانمندی صادراتی تهران 1396

نمایشگاه توانمندی صادراتی تهران 1396

این شرکت با توجه به صادرات اسکلت فلزی به کشورهای مختلف از قبیل ترکمنستان – عراق – افغانستان و ... در سال 1396 در نمایشگاه

بازدید مهمانان آستان قدس 7 مرداد95

بازدید مهمانان آستان قدس 7 مرداد95

درسال 1395 با توجه به انعقاد قرارداد با آستان قدس رضوی مبنی بر ساخت و نصب اسکلت فلزی پروژه بزرگ زائر سرای رضوی ( فاز