نوید شهیدی

نوید شهیدی

مدیر عامل و رییس هیئت مدیره

لیسانس نرم افزار با بیش از 15 سال سابقه اجرایی