از تلاشهای شایسته و بی شائبه جناب اقای شهیدی بعنوان

پیمانکار اسکلت فلزی در پروژه زائر شهر رضوی تقدیر و تشکر نموده توفیقات

روز افزون شما را از درگاه خداوند منان مسئلت می نمایم. امید است تلاشها و مساعی بعمل آمده مورد قبول حضرت ثامن

الحجج امام الرئوف ابا الحسن الرضا ( عليه آلاف التحيه و الثناء ) قرار گیرد.