نمایشگاه توانمندی صادراتی تهران 1396

این شرکت با توجه به صادرات اسکلت فلزی به کشورهای مختلف از قبیل ترکمنستان – عراق – افغانستان و … در سال 1396 در نمایشگاه بین المللی توانمندی های صادراتی ایران شرکت نمود و با توجه به بازدید نمایندگان کشورهای مختلف با گروه صنعت ساختمان کشورهایی چون بلژیک، فرانسه ، کوبا و ….. ارتباط برقرار کرده و در خصوص ساخت اسکلت فلزی بازاریابی و تبادل اطلاعات انجام شد .